Zagađen vazduh može biti okidač za razvoj mentalnih bolesti, pokazuje najnovija studija

Članak poslednji put ažuriran April 12, 2020
Mentalni poremećaj kao posledica zagadjenog vazduha

Poznato je da zagađenje vazduha “guši” pluća i skraćuje životni vek ljudi ali se takođe, od skoro, povezuje sa većim rizikom od mentalnih bolesti navodi se u studiji objavljenoj 20. avgusta 2019. godine baziranoj na osnovu podataka iz zdravstvenog osiguranja miliona pacijente u Americi i Danskoj.

U studiji je objavljeno da ljudi koji su bili izloženi lošem kvalitetu vazduha u ove dve zemlje su imali veću verovatnoću da obole od bipolarni poremećaj i depresija.

Postoji dosta poznatih “okidača”, ali je zagađenje vazduha nešto novo, rekao je vođa studije Andrey Rzhetski sa Univerziteta u Čikagu.

Istraživanja na psima i glodarima pokazala su da zagadjenje vazduha može dospeti do mozga i izazvati inflamaciju što rezultira simptomima koji podsećaju na depresiju. Sasvim je moguće da se ista stvar dogodi i kod ljudi.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) procenjuje da zagađenje vazduha ubije 7 miliona ljudi u svetu svake godine – više nego ratovi, ubistva, tuberkuloza, HIV, AIDs i malarije zajedno.

To bi moglo skratiti očekivani životni vek dece rođene danas u proseku za 20 meseci, pokazalo je istraživanje američkog neprofitnog institta za zdravstvo, početkom ove godine.

Šta je zapravo otkriveno u naučnoj studiji?

Naučnici su uporedili zdravstvene podatke 151 miliona stanovnika Amerike izloženim lokalnom zagadjenju vazduha i 1.4 miliona pacijenata iz Danske za studiju objavljenu u PLOS Biology časopisu.

Foto: Kartogramska-mapa USA - Uticaj zagadjenog vazduha na razvoj mentalnih bolesti
Foto: PLOS Biology

Za pacijente iz Danske uporedili su mentalno zdravlje sa izlaganjem zagadjenju vazduha u periodu od 10 godina, dok su u Americi posmatrali nivo zagadjenja u realnom vremenu.

U regijama s najlošijim kvalitetom vazduha šest odsto više ljudi patilo je od teške depresije nego u područjima sa dobrim kvalitetom vazduha. U slučaju bipolarnog poremećaja, stopa učestalosti bila je 27 odsto viša.

U drugom delu studije naučnici su analizirali lečenje više od 1,4 miliona ljudi rođenih u Danskoj između 1979. i 2002. i podatke o okolini. Tu je stopa teške depresije u područjima s velikim zagađenjem vazduha bila 50 odsto viša nego u područjima s čistim vazduhom.

Naučnici su takođe otkrili veće stope drugih mentalnih bolesti u Danskoj: 162 odsto za poremećaj ličnostii 148 odsto za šizofreniju. Za bipolarni poremećaj porast od 24 odsto bio je sličan američkim podacima.

Foto: Zagađenje vazduha ugrožava mentalno zdravlje

Izloženost dece zagađenom vazduhu bila je povezana sa višestrukim porastom šizofrenije kod Danskim pacijenata, rekli su istraživači, kao i sa većim stepenom poremećaja ličnosti, depresije i bipolarnosti.

Podaci iz SAD takođe su pokazali da loš kvalitet vazduha ima veze sa većim nivoom oboljevanja od bipolarnog poremećaja i depresije, ali nisu otkrili da je povezano sa nekoliko drugih stanja uključujući i šizofreniju, epilepsiju i parkinsonovu bolest.

Pojedinac ne može promeniti globalnu sliku, ali može pomoći sebi i svojoj porodici. 5-stepeni prečišćivač vazduha Therapy Air iOn efikasno uklanja PM10 i PM2.5 suspendovane češtice iz vazduha, takođe, u potpunosti uklanja otrovne gasove, kao što su isparljiva organska jedinjenja (toluen, benzol, ksilen, stiren), formaldehid, amonijak, acetaldehid i sirćetna kiselina (osim ugljen dioksida i ugljen monoksida). (video)