Sve što treba da znate o PM 2.5 i PM 10 česticama

Članak poslednji put ažuriran January 29, 2022
PM-cestice-sve-sto-treba-da-znate

Poznato je da situacija u Srbiji nije na zadovoljavajućem nivou kada je u pitanju zaštita životne sredine i često u poslednje vreme možemo videti poražavajuću statistiku pogtovo kada je u pitanju zagađenost vazduha.

Veoma često građani se žale na:

 • probleme sa disanjem
 • Iritirajući osećaj u očima, grlu, nosu.
 • Nelagodnost u grudima
 • itd.

Sve navedeno je normalna pojava kada je u vazduhu povećana koncentracija zagađujućih čestica tzv. PM čestice.

Sta su PM čestice?

PM čestice – suspendovane čestice – Particulate matter, poznate kao nevidljive ubice iz vazduha prestavljaju prašinu manju od 10 mikrona, mešavinu čvrstih čestica dima, čađi, prašine i kiseline, uz teške metale poput olova, kadmijuma, nikla i arsena, a nastaju kao posledica kombinovanog uticaja grejanja, saobraćaja i industrije. U priordi su prisutne i manje od 4, 2.5 pa i 1 mikron

Uz PM10 uvek idu i PM2.5 čestice koje još lakše dospevaju u organizam jer su sitnije, i upravo one sa sobom nose teške metale.

PM2.5 čestice su veoma male i one mogu da se uoče samo pomoću mikroskopa

Na sledećoj ilustraciji možemo videti veličinu PM10 i PM2.5 u poređenju sa vlasi kose.

Ilustracija poredjenja PM10 i PM2.5 čestica u odnosu na vlas kose

Vlas kose u prečniku je od 50-70 mikrona dok je PM2.5 čestica 2.5 mikrona što predstavlja 3% prečnika vlasi kose.

Savet stručnjaka: Provetravanje prostorije se preporučuje od 11 pa do 17h, kada je koncetracija PM čestica u vazduhu manja. Rani jutarnji časovi su najkritičniji. Uveče je manja produkcija dima i gasova iz saobraćaja pa je situacija nešto povoljnija uveče nego ujutru.

Koje zdravstvene probleme mogu izazvati PM čestice?

Zbog male veličine PM čestice se ponašaju kao gas. Prodiru kroz disajni sistem u alveole čak i do krvotoka. U slučaju udisanja PM čestice skraćuju dah, srce se napreže da bi kompezovalo smanjeni unos kiseonika i pri tom se iscrpljuje. Često mogu izazvati osećaj gušenja čak i napad astme. U slučaju veće koncentracije i dugotrajnoj izloženosti mogu uticati i na povećanju krvnog pritiska, srčanog ili moždanog udara pa i prerane smrti.

Iako vlada mišljnje da su ljudi koji boluju od resiratornih oboljenja pod većim rizikom, zapravo, ljudi koji boluju od kardiovaskularnih bolesti su više izloženi štetnom dejstvu PM čestica.

U najugroženiju kategoriju spadaju deca i stariji.

Savet stručnjaka: Kad god ste u kolima ukjučite recirkulaciju vazduha, da se ne bi usisavao vazduh od spolja.

Koja koncentracija PM u vazduhu je dozvoljena?

Evropska unija i Svetska Zdravstvena organizacija propisale su granične vrednosti za PM čestice koje iznose:

 • EU – PM10 čestice 40μg/m3; PM2.5 čestice 25μg/m3
 • SZO – PM10 čestice 20μg/m3; PM2.5 čestice 10μg/m3

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji ukoliko živite u mestu u kom je koncentracija PM2,5 čestica do 12 μg/m3, ono se može smatrati zdravim, dok je koncentracija do 35 μg/m3 nezdrava za osetljivu grupu kao što su deca, starije osobe, trudnice i ljudi sa osetljivim respiratornim sistemom. Kad se prekorači granica od 55 μg/m3, govorimo o skroz nezdravoj sredini i velikoj izloženosti riziku.

Aplikacije za merenje zagađenosti vazduha

Jedne od najpoznatijih aplikacija za praćenje nivoa zagađenosti vazduha gde možete pratiti index kvaliteta vazduha u realnom vremenu su:

Savet stručnjaka: Na osnovu podataka dobijenih od aplikacija za praćenje zagađenosti vazduha u relanom vremenu možete organizovati svoje vreme i ne izlagati se kada je index zagađenosti u crvenom.

Da li pomažu maske za lice ?

Treba istaći da se zagađenje u vazduhu nalazi u dve faze:

 • Čestična faza
 • Gasna faza

Maske mogu biti od koristi samo ako je u pitanju čestična faza zagadjenja. Kada je u pitanju gasna faza njihova upotreba nema neki naročit efekat. Maske koje su kod nas u prodaji su hiruške i one praktično nemaju nikakav značaj. Osim njih postoje nano-maske koje su skuplje ali delotvornije

Savet stručnjaka: Ono što bi moglo da pomogne je vuneni šal koji sprečava prodiranje čestica i do 80 odsto jer vuneni šal ima filtracionu sposobnost.

Da li fizičku aktivnost treba izbegavati u uslovima povećanog zagađenja?

Stručnjaci savetuju da treba smanjiti boravak napolju i intenzitet fizičkih aktivnosti u uslovima povećanog zagađenja vazduha.

Uticaj PM čestica na životnu sredinu

PM čestice mogu biti dugo nošene vetrom a zatim taložene na zemlji ili vodi. U zavisnosti od njihovog hemijskog sastava, efekti njihovog taloženja mogu se odraziti i na:

 • PM čestice utiču na PH vrednost i čine jezera i potoke više kiselima
 • Menjaju nutritivne vrednosti u priobalnim vodama i velikim rečnim slivovima
 • Iscrpljuju hranjive materije iz zemljišta
 • Oštećuju osetljive šume i poljoprivredne kulture
 • Utiču na raznolikost ekosistema
 • Doprinose efektima kiselih kiša
 • PM čestice mogu obojiti i oštetiti kamen i druge materijale, uključujući važne kulturne objekte kao što su statue i spomenici. Neki od ovih efekata povezani su sa uticajem kiselih kiša
 • Ako je nivo PM2.5 zagaćujućih čestica u vazduhu veći onda i magla postaje postaje gušća što dodatno utiče na vidljivost.
Savet stručnjaka: Kako bi bili sigurni da je vazduh koji udišete čist , koristite prečišćivače vazduha. Naravno prilikom njihove upotrebe u prostoriji prozori moraju da budu zatvoreni.
Pojedinac ne može promeniti globalnu sliku, ali može pomoći sebi i svojoj porodici. 5-stepeni prečišćivač vazduha Therapy Air iOn efikasno uklanja PM10 i PM2.5 suspendovane češtice iz vazduha, takođe, u potpunosti uklanja otrovne gasove, kao što su isparljiva organska jedinjenja (toluen, benzol, ksilen, stiren), formaldehid, amonijak, acetaldehid i sirćetna kiselina (osim ugljen dioksida i ugljen monoksida). (video)